Als het je niet lukt om je inkomsten en uitgaven in balans te houden en hierdoor te maken krijgt met schulden, kun je hulp krijgen van het Budgetteam.

Het Budgetteam is een belangrijk onderdeel van Eurowijzer en bestaat uit een aantal goed geschoolde vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. Mensen die weten waarover ze praten, kunnen je begeleiden om je financiën weer op orde te krijgen.

Hoe werkt het Budgetteam?
 

Kennismaking:   Hulp van het Budgetteam begint met een kennismakingsgesprek en screening bij de cliënt thuis door één van de vrijwilligers.
Administratie:   Samen bespreken ze de situatie en leefomgeving van de cliënt waarna de administratie, schulden en inkomsten worden bekeken.
Budgetplan:   Vervolgens stellen vrijwilliger en cliënt samen een budgetplan op, dat door de cliënt met hulp van het Budgetteam moet worden uitgevoerd. Er worden bijvoorbeeld afspraken gemaakt over het bijhouden van de financiële administratie en het nakomen van afspraken met instanties.
Begeleiding:   Het Budgetteam zoekt samen met de cliënt naar de hulp en begeleiding die op dat moment nodig is. De vrijwilliger kan de cliënt motiveren om gemaakte afspraken na te komen, maar ook helpen met het aanleren van nieuwe vaardigheden zoals budgetteren of internetbankieren. Ook kan het Budgetteam helpen om eventuele doorverwijzing naar instanties soepel te laten verlopen.


Als er weer zicht is op een schuldenvrij leven is het noodzakelijk om schuldenvrij te blijven. Het Budgetteam zal daarom met de cliënt bekijken hoe schulden in de toekomst voorkomen kunnen worden. Daarbij is het nodig dat de cliënt inziet waar de oorzaken liggen van het financiële probleem. Het Budgetteam leert de cliënt zijn gedrag te herkennen en samen zal worden besproken wat er in de toekomst moet veranderen om nieuwe schulden te voorkomen.

De hulp van het Budgetteam is kosteloos, maar niet geheel vrijblijvend. Er wordt initiatief en een actieve houding verwacht van de cliënt om het traject te laten slagen.

Het Budgetteam wordt niet alleen ingezet om cliënten te helpen met een traject op maat, maar houdt zich ook bezig met voorlichting op scholen en in wijken.