EuroWijzer zet fors in op preventie en voorlichting. Door de financiële problematiek bespreekbaar te maken, hoopt EuroWijzer mensen in de toekomst voor schulden te kunnen behoeden.

Voor werkgevers

EuroWijzer is er voor individuele cliënten, maar ook voor werkgevers in de gemeenten Hardenberg. Werkgevers hebben namelijk een belangrijke taak in de signalering van schulden. Ze staan dagelijks in contact met de werknemers en kunnen in een vroeg stadium signalen opvangen. Onder andere als je als werkgever ziet dat er loonbeslag wordt gelegd op het loon van je werknemer. EuroWijzer wil onder meer met het geven van voorlichting en het delen van kennis de oplopende schuldenproblematiek aanpakken.

Met de informatieverstrekking door EuroWijzer kunnen werknemers met schulden eerder worden gesignaleerd en geholpen, maar de voorlichting kan ook de werkgevers veel positiefs opleveren. Recent onderzoek heeft namelijk aangetoond dat er wezenlijk een relatie bestaat tussen de financiële problematiek van een werknemer en afnemende arbeidsproductiviteit. Een werkgever ziet vaak het ziekteverzuim en de personeelskosten stijgen en de motivatie dalen wanneer werknemers geconfronteerd worden met problematische schulden. EuroWijzer wil werkgevers van de juiste informatie voorzien (bijvoorbeeld: Wat te doen bij loonbeslag?) zodat er tijdig hulp kan worden gezocht. De schulden van de werknemer lopen zo minder hoog op en ook de werkgever ziet zijn kosten dalen.

Wilt u dat EuroWijzer voorlichting komt geven in uw bedrijf? Neem dan contact op met EuroWijzer.

Voorlichtingen voor organisaties

Ook in de wijken en op scholen organiseert Eurowijzer voorlichtingsbijeenkomsten. Met de bijeenkomsten, waarbij ervaringsdeskundigen kunnen worden ingezet, wil EuroWijzer diverse doelgroepen aanspreken.

Mensen zonder schulden krijgen informatie en handvatten om schulden te voorkomen. Daarnaast wil EuroWijzer de taboe rondom financiële problematiek doorbreken zodat mensen met schulden zich eerder melden. Wanneer de drempel om hulp te zoeken verlaagd wordt, zal niet alleen het aantal mensen met schulden afnemen, maar ook de hoogte van de individuele schuld.

Ook organisaties worden door EuroWijzer aangesproken, omdat zij vaak in een eerder stadium signaleren dat medewerkers of cliënten schulden opbouwen.

Tot slot wil EuroWijzer met de voorlichting het bewustzijn van de inwoners van de gemeente versterken dat financiële problemen niet zomaar ontstaan en dat je er iets aan kunt doen.

Wilt u dat Eurowijzer een voorlichtingsbijeenkomst verzorgt in uw wijkgebouw of op uw school? Ook voor meer informatie kunt u contact opnemen met EuroWijzer.